Μενού

ΑΝΑΡΧΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

Η κατεύθυνση της φιλελεύθερης ιδεολογίας , που πρεσβεύει την πλήρη απουσία κρατικής παρέμβασης και την αντικατάστασή της από ιδιωτικούς φορείς .


Αφήστε μια απάντηση