Μενού

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Είναι το λάθος που γίνεται στη χρονολόγηση κάποιου γεγονότος . Το λάθος αυτό μπορεί να είναι συνειδητό για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς ή ακούσιο και οφείλεται σε ελλιπή πληροφόρηση ή σε άγνοια .


Αφήστε μια απάντηση