Μενού

ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ

Αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάθε πράγμα που υπάρχει στη φύση εμπεριέχει ένα πνεύμα ή μια ψυχή …..


Αφήστε μια απάντηση