Μενού

ΑΝΟΜΙΑ

Είναι η κατάσταση έλλειψης κανόνων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά ή η κατάσταση αβεβαιότητας ως προς το πιο είναι το σύστημα ρυθμιστικών κανόνων που ισχύει … Σημαίνει ακόμα τη χαλάρωση των ηθών , την έλλειψη σεβασμού προς τους θεσμούς , επικράτηση της αρχής <<όλα επιτρέπονται>> , ασυνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις ….


Αφήστε μια απάντηση