Μενού

ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ

Είναι φιλοσοφικός όρος και σημαίνει την αντίθεση δύο εννοιών ή δύο ιδεών …


Αφήστε μια απάντηση