Μενού

ΑΠΟΚΟΥΚΟΥΛΙΣΜΟΣ

Με τον όρο αυτό , στο Βυζαντινό λειτουργικό τύπο , νοούνται δυο παράλληλες τελετές . Η αφαίρεση του κουκουλίου από το νεοφώτιστο πιστό κατά την όγδοη μέρα μετά το βάπτισμα και η αφαίρεση του κουκουλίου από το μοναχό , επίσης οκτώ ημέρες μετά τη λήψη του μοναχικού σχήματος .


Αφήστε μια απάντηση