Μενού

ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Η καταπολέμηση του πληθωρισμού της οικονομίας μιας χώρας , με σειρά μέτρων , που ονομάζεται αντιπληθωριστική πολιτική . Η περίοδος κατά την οποία ασκείται η πολιτική αυτή και η επόμενη περίοδος κατά την οποία αποδίδουν τα αντιπληθωριστικά μέτρα ονομάζετραι περίοδος ” αντιπληθωρισμού ” μιας οικονομίας .Δεν πρέπει ο όρος να συγχέεται με την ” αντιπληθωριστική πολιτική ” , που σημαίνει το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται , για να αποτραπεί ενδεχόμενος πληθωρισμός . Αντίθετα η αποπληθωριστική πολιτική ασκείται , όταν ήδη έχει επέλθει πληθωρισμός σε μια οικονομία κι έχει σκοπό την επαναφορά των τιμών και της νομισματικής κυκλοφορίας στα φυσιολογικά επίπεδα και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο πληθωρισμός.


Αφήστε μια απάντηση