Μενού

ΑΠΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Γνωσιολογική θεωρία που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του a priori συλλογισμού . Κατά τη θεωρία αυτήν , που βασικά στηρίζεται στον ορθολογικό απριορισμό του Καντ , υπάρχουν κρίσεις που δεν προέκυψαν από την εμπειρία , αλλά είναι έμφυτες , ενυπάρχουν δηλαδή στον άνθρωπο πριν από κάθε εμπειρία και συλλαμβάνονται με άμεση εσωτερική εποπτεία .


Αφήστε μια απάντηση