Μενού

ΑΠΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφικό σύστημα που δέχεται ορισμένες έννοιες ως εκ των προτέρων δεδομένες , χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η εμπειρία ( αξιωματική θεώρηση ) .


Αφήστε μια απάντηση