Μενού

ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΣ

Η θρησκευτική αίρεση του Αρείου , λόγιου κληρικού από την Αλεξάνδρεια ( 260 – 336 μ.χ.) , σύμφωνα με την οποία αμφισβητήθηκε το “ομοούσιον ” , η θεϊκή φύση του Χριστού . Η αίρεση καταδικάστηκε από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο .


Αφήστε μια απάντηση