Μενού

ΑΤΑΒΙΣΜΟΣ

Η εμφάνιση ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ενός προγόνου σε απόγονο, χαρακτηριστικά που είχαν εξαφανιστεί επί δύο γενιές …


Αφήστε μια απάντηση