Μενού

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Αντίληψη σύμφωνα με την οποία επιλέγονται , προτιμούνται ή υπερισχύουν οι άξιοι , οι ικανοί για τα διάφορα αξιώματα ή θέσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής .


Αφήστε μια απάντηση