Μενού

ΔΑΣΜΟΣ – ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ

Είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται συνήθως από χώρα στα προϊόντα ( εμπορεύματα ) που περνούν την τελωνειακή γραμμή . Οι δασμοί , ανάλογα με το αν επιβαρύνουν τα προϊόντα που εισάγονται , εξάγονται ή απλώς διασχίζουν το έδαφος της χώρας από τη μια περιφέρεια στην άλλη , ονομάζονται εισαγωγικοί , εξαγωγικοί ή διακομιστικοί . Σ’ ότι αφορά τα δύο τελευταία είδη δασμών , επειδή κρίθηκε απρόσφορη η χρησιμοποίησή τους , δε συνηθίζονται πλέον εκτός από σπάνιες περιπτώσεις .
Επειδή η επιβολή των δασμών δεν είναι δυνατό να γίνει ονομαστικά για κάθε είδος ταξινομούνται σε κατηγορίες και καταγράφονται σε ειδικό πίνακα που ονομάζεται δασμολόγιο .


Αφήστε μια απάντηση