Μενού

ΔΑΤΙΣΜΟΣ

Είδος βαρβαρισμού . Ο όρος δατισμός προήλθε από το Δάτη , τον αρχηγό του περσικού στρατού , που ήρθε το 490 π.χ. να καθυποτάξει την Ελλάδα .


Αφήστε μια απάντηση