Μενού

ΔΕΛΤΑΚΙΣΜΟΣ

Στην ιατρική είναι η διαταραχή της ομιλίας , η οποία αφορά στην προφορά του γράμματος (δ) και μερικές φορές του (τ) .


Αφήστε μια απάντηση