Μενού

ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ

Τρόπος άσκησης της εξουσίας . Σε αυτή την περίπτωση η δεσποτεία και συνακόλουθα ο δεσποτισμός ταυτίζεται με την αντιδημοκρατική , αυταρχική ή και ολοκληρωτική συμπεριφορά κατά την άσκηση εξουσίας .


Αφήστε μια απάντηση