Μενού

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ)

Είναι η οικονομική , κοινωνική , πολιτική και κυρίως ιδεολογική κίνηση που έθετε ως στόχο την αλλαγή όλων των κοινωνικών δομών που βασίζονται σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες . “Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανωριμότητά του” .


Αφήστε μια απάντηση