Μενού

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΣΜΟΣ

Θεωρία φιλοσοφική , κατά την οποία η αληθινή γνώση επιτυγχάνεται με τη διαίσθηση .


Αφήστε μια απάντηση