Μενού

ΔΙΑΝΟΗΣΗ

Ονομάζεται το κοινωνικό στρώμα που έχει είτε ως επαγγελματική απασχόληση την πνευματική εργασία και τη διάδοση του πολιτισμού είτε ασκεί αυτές τις δραστηριότητες από άλλη κοινωνική παράμετρο ..


Αφήστε μια απάντηση