Μενού

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΙΣΜΟΣ – ΝΟΗΣΙΑΡΧΙΑ

Φιλοσοφικό σύστημα , αντίθετο της εμπειριοκρατίας , κατά το οποίο ορισμένες ιδέες , όπως ο “λόγος” και η “θυσία ” , και κρίσεις , όπως οι λεγόμενες “κατευθυντήριες αρχές της γνώσης ” , είναι έμφυτες ή αποτελούν δημιουργήματα του πνεύματος , σε καμιά δε περίπτωση δε δημιουργούνται από τα δεδομένα μόνο της εμπειρίας .


Αφήστε μια απάντηση