Μενού

ΔΙΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ

Το να επιμένει κανείς στη γνώμη του , χωρίς τεκμήρια .


Αφήστε μια απάντηση