Μενού

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Είναι μορφή απολυταρχικής διακυβέρνησης , από ένα ή περισσότερα άτομα , με αυθαίρετα πολιτικά μέσα και πρακτικές . Στη διάρκεια της δικτατορικής διακυβέρνησης μιας χώρας αναστέλλονται οι ατομικές , πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες , όπως αυτές απορρέουν από το Σύνταγμα .


Αφήστε μια απάντηση