Μενού

ΔΟΓΜΑ / ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δόγμα είναι μια γνώμη που δε στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνεται ως ορθή . Δογματισμός είναι η προσπάθεια υποστήριξης μιας άποψης με τη βοήθεια ενός δόγματος .. Αντίληψη στη φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία μπορούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αισθήσεις και τη νόησή μας ως προς την απόκτηση έγκυρης γνώσης …..


Αφήστε μια απάντηση