Μενού

ΔΟΚΙΜΙΟ

Ένα σύντομο , γρήγορα γραμμένο ευπρόσιτο στο πλατύ κοινό κείμενο ,που αποτελεί μια απόπειρα να προσεγγίσει κανείς σε αρκετό βαθμό ένα θέμα κριτικής , επιστήμης , τέχνης , ηθών με γνώσεις και καλλιέργεια , χωρίς όμως να το εξαντλεί , γιατί τούτο θα απαιτούσε συστηματική και διεξοδική διερεύνηση ..


Αφήστε μια απάντηση