Μενού

ΔΩΡΙΣΜΟΣ

Η επικράτηση των Δωριέων (Σπαρτιατών ) στην Αττική και η επίδρασή τους στους Αθηναίους , με τις συνθήκες ( ενδυμασία κλπ.) , με την τέχνη ( δωρικός ρυθμός ) και αργότερα με το λόγο , για να δημιουργηθεί ένα κράμα ιωνικού και δωρικού πνεύματος .


Αφήστε μια απάντηση