Μενού

ΕΓΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ

Η εμφάνιση της μορφής κάποιου ως σε καθρέπτη . Μεταφορικά σημαίνει την υποδήλωση μιας ενέργειας μέσα σε άλλη ενέργεια .


Αφήστε μια απάντηση