Μενού

ΕΓΩΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

Η γνωσιολογία , που, κατά τον Τσίεν , εφορμά από το εγώ , δηλ. από τα αισθήματα και τις παραστάσεις , σε αντίθεση μ’ εκείνη που αρχίζει από το “ουκ εγώ ” , δηλ. τον εκτός κόσμο.


Αφήστε μια απάντηση