Μενού

ΕΚΓΑΛΛΙΣΜΟΣ

Η μεταβολή πράγματος σε γαλλικό , ή ατόμου σε Γάλλο . Για κείμενο , η μίμηση του τυπικού της γαλλικής γλώσσας , αναφορικά μετο γραμματικό και το φθογγικό τύπο αυτής .


Αφήστε μια απάντηση