Μενού

ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΣ

Η εκκόκκιση . Ο αποχωρισμός του σπόρου από το φλοιό που τον περιβάλλει . Στην κλωστοβιομηχανία είναι η απαλλαγή των φυτικών κλωστικών υλών από τα προσκολλημένα σ΄αυτές σπέρματα . Ο εκκοκκισμός με τη μορφή αυτή γίνεται στο βαμβάκι , το λινάρι και το καννάβι .


Αφήστε μια απάντηση