Μενού

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μετάδοση του πολιτισμού σε βάρβαρη χώρα ή σε βαρβάρους . Η προαγωγή του πολιτισμού μιας κοινωνίας . Το σύνολο των εκπολιτιστικών προσπαθειών .


Αφήστε μια απάντηση