Μενού

ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ

Η εκχυδάιση , η μετατροπή μιας ευγενικής πράξης ή ιδέας σε χυδαία


Αφήστε μια απάντηση