Μενού

ΕΛΓΙΝΙΣΜΟΣ

Μορφή βανδαλισμού , που αποσκοπεί στην απόσταση έργων τέχνης ή μνημείων και την ιδιοποίηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογών ( από το όνομα του Θωμά Μπρους Ελγίνου , κόμητα του Έλγιν ).


Αφήστε μια απάντηση