Μενού

ΕΜΠΕΙΡΙΟΚΡΙΤΙΚΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική θεωρία η οποία παρουσιάζεται ως κριτικός της καθαρής εμπειρίας , δηλαδή ως μια αυστηρή επιστημονική θεωρία απαλλαγμένη από μεταφυσικές αντιλήψεις .


Αφήστε μια απάντηση