Μενού

ΕΜΠΟΡΟΚΡΑΤΙΑ

Οκονομικοπολιτική θεωρία που απέβλεπε στην αύξηση της εθνικής ευημερίας και της κρατικής εξουσίας με τη συσσώρευση πολύτιμων μετάλλων στο εσωτερικό της επικράτειας …. Η συγκεκριμένη πολιτική που ονομάστηκε ” εμποροκρατία ή μερκαντιλισμός εφαρμόστηκε κυρίως κατά την διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα στην Αγγλία , Ισπανία , Πρωσία , και βρήκε την πιο πιστή εφαρμογή της στη Γαλλία του Λουδοβίκου ΙΔ΄ . Η εμποροκρατία δεν ήταν απλά μια οικονομική πολιτική , αφού απέβλεπε και στην αύξηση της δύναμης της απολυταρχίας αλλά και στη γενικότερη αύξηση της κρατικής ισχύος . Η εφαρμογή της εμποροκρατίας ατόνησε κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα , ενώ παράλληλα αναπτυσσόταν η ιδέα του “οικονομικού φιλελευθερισμού” .


Αφήστε μια απάντηση