Μενού

ΕΝΔΗΜΙΣΜΟΣ

Το χαρακτηριστικό της ενδημικής ιδιότητας , η εντοπιότητα . Η μονιμότητα σε ένα τόπο . Στην βοτανολογία σημαίνει τον χαρακτήρα της χλωρίδας μιας περιοχής , της οποίας τα είδη έχουν γεωγραφική εξάπλωση αρκετά περιορισμένη . Ο ενδημισμός είναι αποτέλεσμα γεωγραφικής ή φυσιολογικής απομόνωσης των φυτών


Αφήστε μια απάντηση