Μενού

ΕΝΔΟΓΑΜΙΑ

Σύνολο κανόνων που απαγορεύει το γάμο έξω από τα πλαίσια μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή θρησκευτικής κοινότητας και επιβάλλει την τέλεσή του μέσα σε αυτά τα πλαίσια .


Αφήστε μια απάντηση