Μενού

ΕΝΔΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

Οι μεταβολές που υφίστανται τα «ενδογενή » πετρώματα με την επίδραση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των περιβλητικών πετρωμάτων τους


Αφήστε μια απάντηση