Μενού

ΕΝΔΟΡΡΟΪΣΜΟΣ Ή ΕΝΔΟΡΡΟΙΑ

Χαρακτήρας των περιοχών που το υδρογραφικό δίκτυό τους , αν και παρουσιάζει διαρκή ροή , δε συναρμόζεται με τη γενική στάθμη των θαλασσών . Είναι συνέπεια του αναγλύφου , του κλίματος και των εδαφών


Αφήστε μια απάντηση