Μενού

ΕΝΟΡΑΣΗ

Είναι η άμεση γνώση ενός αντικειμένου ή φαινομένου , η αστραπιαία σύλληψη της ουσίας ή των σχέσεων του συγκεκριμένου αντικειμένου ή φαινομένου . Οι μορφές ενόρασης είναι : α) Εμπειρική και β) Λογική ..


Αφήστε μια απάντηση