Μενού

ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ

Όρος που χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης για να υποδηλώσει ότι μια πραγματικότητα έφτασε στον ανώτατο βαθμό ανάπτυξής της …. Τέλος, η ” εντελέχεια ” δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη λέξη ” ενδελέχεια ” που σημαίνει διάρκεια .


Αφήστε μια απάντηση