Μενού

Eντοπισμός

Ο περιορισμός σε κάποιον τόπο. Η παρεμπόδιση επέκτασης.Από Ιατρική άποψη : Ο προσδιορισμός της θέσης ξένων σωμάτων, ή όγκων, ή φλεγμονών κ.λπ. στον οργανισμό. Επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα (ακτινογραφία, ακτινοσκόπηση κ.λπ.). Επίσης, σημαίνει τον περιορισμό μιας επιδημίας σε μια ορισμένη περιοχή ή τον περιορισμό λοιμώδους βλάβης ή αλλοίωσης σε κάποιο μέρος του οργανισμού ή σε κάποιο όργανο. Ανάλογη σημασία έχει και σε άλλες επιστήμες …


Αφήστε μια απάντηση