Μενού

Επισυλλογισμός

Στην λογοτεχνία είναι ο τελευταίος συλλογισμός στη σειρά του σύνθετου συλλογισμού , που κλείνει το τελικό συμπέρασμα .


Αφήστε μια απάντηση