Μενού

ΕΘΙΜΟ

Κάθε συνήθεια καθολικού χαρακτήρα , για μια κοινωνική ομάδα , που προέρχεται από την παράδοση και τηρείται από όλα τα μέλη αυτής της ομάδας . Το έθιμο αποτελεί πηγή δικαίου , είναι το άγραφο δίκαιο που υπήρξε πρωτύτερο του νόμου .


Αφήστε μια απάντηση