Μενού

ΕΘΝΙΣΜΟΣ

Το να κατάγεται κανείς από κάποιο έθνος , η εθνικότητα , η ιθαγένεια , η υπηκοότητα . Η εθνική συνείδηση ( ο όρος αντιδιαστέλλεται εκείνου του εθνικισμού ) .


Αφήστε μια απάντηση