Μενού

Εξαερισμός

Η εξαέριση. Η αποβολή αέρα ή άλλου αερίου από κάποιο χώρο.


Αφήστε μια απάντηση