Μενού

Εξαγνισμός

Καθάρισμα του ηθικού ρύπου , του μιάσματος , της προβολής . Η εξάγνιση. : Το να γίνει κάποιος αγνός , αποτάσσοντας τις αμαρτίες που τον βαραίνουν .


Αφήστε μια απάντηση