Μενού

Εξανδραποδισμός

Το να μεταβληθεί κάποιος σε ανδράποδο , να οδηγηθεί σε υποδούλωση , να γίνει όργανο τρίτων . Το να γίνει κάποιος υποχείριο. Ο σφετερισμός, η υπεξαίρεση, η δήμευση.


Αφήστε μια απάντηση