Μενού

Εξανεμισμός

Η εξανέμιση. Για χρήματα σημαίνει η κατασπατάληση, το αλόγιστο ξόδεμα.  Η εξαφάνιση, η καταστροφή.


Αφήστε μια απάντηση