Μενού

Εξανθρωπισμός

Ο εκπολιτισμός, ο εξευγενισμός. Το ν’ αποκτήσει κάποιος κοσμιότητα και ευπρέπεια.  Κάθε ανθρωπιστική πράξη. Η πρόσδοση ανθρώπινων ιδιοτήτων σε ζώα.


Αφήστε μια απάντηση