Μενού

ΕΞΑΣΤΙΣΜΟΣ

Είναι η αύξηση του πληθυσμού των πόλεων που προκαλείται από την εισροή αγροτικών πληθυσμών και η παράλληλη συρρίκνωση του πληθυσμού στην ύπαιθρο . Ακόμη , είναι μετάδοση της αστικής κουλτούρας και η αφομοίωσή της από πληθυσμούς που δεν είναι αστικοί .


Αφήστε μια απάντηση